Dla kogo jest EarlyLogic

Tylko wczesna diagnoza trudności połączona z odpowiednio dobraną terapią jest w stanie pozytywnie wpłynąć na wyniki Twojego dziecka w nauce matematyki.

Przedszkola (4-6 lat)

Zadania dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym (4-6 lat) w pełni odpowiadają ich potrzebom. Polecenia skierowana do dzieci są możliwie najkrótsze i najprostsze, a w ich odbiorze pomaga opcja lektora. Koncepcja programu, zarówno w odniesieniu do diagnozy, jak i terapii, zakłada przyjazny dziecku, intuicyjny interfejs, bez zbędnych „ozdobników”, które mogłyby zakłócać podstawowe funkcje programu i rozpraszać dziecko.

Kolejne zadania badają poszczególne umiejętności w jednym z czterech obszarów: intuicje arytmetyczne, intuicje geometryczne, klasyfikowanie lub rozumowanie. Dziecko odbiera pracę z aplikacją jako zabawę i grę, nie czuje więc stresu związanego z diagnozą, a terapia nie staje się przykrym obowiązkiem.

Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie korzystają z urządzeń multimedialnych, dlatego forma aplikacji jest dla nich szczególnie atrakcyjna. Warto wykorzystać ten fakt, by zapobiec ewentualnym trudnościom na progu szkolnej kariery, zwłaszcza, że wcześnie podjęte działania diagnostyczne i terapeutyczne przynoszą najlepsze efekty.

Szkoły podstawowe (6-9 lat)

Aplikacje dedykowane dzieciom w wieku szkolnym (6-9 lat) są w swoich założeniach zgodne z wytycznymi MEN. Polecenia skierowana do dzieci są sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, by dziecko bez trudu mogło skoncentrować się na ćwiczeniu.

Kolejne zadania badają poszczególne umiejętności w jednym z czterech obszarów: umiejętności arytmetyczne, umiejętności geometryczne, klasyfikowanie i porównywanie oraz rozumowanie. Dziecko odbiera pracę z aplikacją jako formę gry, nie czuje więc stresu związanego z diagnozą, a terapia nie staje się przykrym obowiązkiem.

Edukacja wczesnoszkolna to etap, w którym dzieci mierzą się z nowymi wyzwaniami i to wtedy szczególnie należy wystrzegać się problemów w zakresie elementarnych umiejętności. Pozostawione bez diagnozy i właściwie dobranej terapii trudności będą potęgować się na kolejnych etapach kształcenia, a deficyty w zakresie umiejętności i rozumieniu pojęć matematycznych staną się tak rozległe, że dalsza edukacja matematyczna przysporzy dziecku wielu trosk.