Zespół merytoryczny

ANNA WIDUR

koordynator projektu
Doktor nauk matematycznych, wieloletni nauczyciel szkolny i akademicki, były doradca metodyczny ds. nauczania matematyki.

MICHAŁ NIEDŹWIEDŹ

matematyk, dydaktyk
Czynny nauczyciel matematyki w szkole ponadgimnazjalnej i gimnazjum. Członek Krakowskiego Komitetu OMG. Autor doskonałych zbiorów zadań z matematyki.

JACEK DYMEL

matematyk, dydaktyk
Doktor nauk matematycznych, nauczyciel licealny. Od dwudziestu lat zajmuje się pracą z uczniami uzdolnionymi matematycznie. W 2015 roku uzyskał tytuł Profesora Oświaty.

JADWIGA KACZMARSKA

pedagog
Pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii.

MAŁGORZATA SŁOMKA

psycholog
Pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie dyskalkulii.

KATARZYNA KARKOWSKA

matematyk, dydaktyk
Absolwentka MSMP na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynatorka konkursów, nauczyciel matematyki w Szkole Matematyki Alfa.

KATARZYNA LENIAR

matematyk, dydaktyk
Nauczyciel licealny, w krakowskich przedszkolach prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie u najmłodszych.

RENATA BRONIEK

redakcja
Absolwentka filologii polskiej i filozofii, w krakowskich przedszkolach współprowadzi zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie u najmłodszych.