O nas

Dowiedz się, czym jest EarlyLogic

Czym jest EarlyLogic

EarlyLogic to nowatorskie i innowacyjne narzędzie, które pozwoli zdiagnozować i przeprowadzić terapię dyskalkulii oraz niespecyficznych, uogólnionych trudności w uczeniu się matematyki wśród dzieci należących do dwóch grup wiekowych: 4-6 lat (edukacja przedszkolna) oraz 6-9 lat (edukacja wczesnoszkolna).

Powstało ono dzięki pracy doświadczonego zespołu merytorycznego, który opracował spójny i kompleksowy program edukacyjny. Na kolejnych etapach program został zdygitalizowany i przystosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka w zakresie kompetencji matematycznych.

Aplikacja multimedialna

Aplikacja multimedialna EarlyLogic wspiera edukację za pomocą prostych i wciągających gier logicznych najwłaściwszych dla konkretnej grupy wiekowej.

Program merytoryczny oraz kompleksowa terapia dostosowują się do aktualnego poziomu dziecka i pomagają mu pokonać trudności w tych obszarach, w których ukryte jest źródło problemu.