Jak to działa

Ideą Early Logic jest regularna diagnoza kompetencji matematycznych oraz dostosowanie ewentualnej terapii do potrzeb Twojego dziecka, co istotnie pomaga mu osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Diagnoza próbna

Diagnoza próbna obejmuje dwanaście zadań z czterech różnych obszarów edukacji matematycznej. Przeznaczona jest, tak jak pełna wersja produktu, dla dzieci w wieku 4-6 oraz 6-9 lat. Stopień trudności zadań jest dostosowany do wieku dziecka i etapu edukacji.

Na podstawie rozwiązanych zadań zostaje sformułowana „pre-diagnoza”, która pozwala wstępnie określić poziom trudności dziecka. Diagnoza próbna jest bezpłatna i nie zobowiązuje do podjęcia dalszych działań.

Pełna diagnoza

Pełna diagnoza polega na ocenie ewentualnego ryzyka dyskalkulii i zostaje sformułowana na podstawie szczegółowego raportu o dziecku, który uzyskuje się po rozwiązaniu przez dziecko 120 zadań na wybranym poziomie.

Pakiet diagnostyczny EarlyLogic to 7 aplikacji dedykowanych dzieciom w wieku od 4 do 9 lat (trzy aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym, 4-6 lat, oraz cztery aplikacje dla dzieci w wieku szkolnym, 6-9 lat). Każda aplikacja zawiera 120 starannie dobranych zadań. Aplikacje mogą być wykorzystywane wielokrotnie, ponieważ każde ich użycie wiąże się z generowaniem nowych zadań.

Elementem produktu jest indywidualny wynik badania (raport), w którym rodzic lub nauczyciel znajdzie informację ilościową (wynik procentowy) oraz jakościową (diagnoza pedagogiczna). Diagnoza pedagogiczna zawierać będzie ocenę stopnia ryzyka dyskalkulii bądź informację o braku ryzyka ze wskazaniem obszarów wymagających działań terapeutycznych.

Terapia

Pakiet terapeutyczny EarlyLogic to 7 aplikacji umożliwiających wygenerowanie zadań dostosowanych do indywidualnych, wynikających z diagnozy potrzeb dziecka. Proces terapeutyczny został tak zaplanowany, by w kolejnych miesiącach śledzić i uwzględniać postępy dziecka oraz kłaść nacisk na te umiejętności, których kształtowanie wymaga szczególnego wysiłku i dużej liczby ćwiczeń.

Również liczba zadań jest dostosowana do potrzeb dziecka i zostaje ustalona na podstawie diagnozy (od 120 do 360 zadań). Obszarom wymagającym nasilonych działań terapeutycznych poświęca się odpowiednio więcej czasu niż obszarom, w których nie wykryto trudności.